Zaburzenia lękowe

W sytuacjach zagrożenia lub niebezpieczeństwa człowiek doświadcza strachu. Jest on reakcją naturalną, wynikającą z naszego biologicznego i ewolucyjnego dziedzictwa. W stanie tych odczuwamy zwykle gamę przeróżnych emocji – przerażenie, grozę, panikę. Podejmujemy także...

Wsparcie społeczne

Pomoc psychologiczna to niekoniecznie wsparcie profesjonalisty, polegające na regularnych wizytach u psychologa czy terapeuty. To także pomoc, którą pozyskać można od swojego otoczenia. Pomoc związana z szeroko rozumianym wsparciem społecznym. Czym jest ono w istocie...

Formy przemocy

Przemoc jest wszędzie. I choć często wyobrażamy sobie czy wręcz przekonani jesteśmy, iż występuje ona jedynie lub przede wszystkim w środowiskach z tzw. „marginesu społecznego”, czyli wśród ludzi, którzy na tę przemoc pozwalają, nie robiąc przy tym nic, aby zmienić...