Czym jest PTSD, czyli zaburzenie po stresie traumatycznym?

Zdarzenia traumatyczne pojawiają się na przełomie całego życia u ok. 60% mężczyzn i 50% kobiet. Tak wysoki procent osób zmuszonych do zmierzenia się z dramatycznymi sytuacjami jasno pokazuje, że traumatyczne przeżycia nie są ani rzadkie, ani wyjątkowe. Wiele z tych osób, poza bezpośrednimi przyczynami traumy, zmierzyć musi się także z PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) – zaburzeniem psychicznym będącym konsekwencją ogromnego stresu. Jest to swoista odpowiedź całego organizmu – zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej – na traumę spowodowaną przez sytuację zagrożenia życia lub zdrowia. U podłoża PTSD leżą najczęściej przeżycia związane z wojną, atakami terrorystycznymi, a także klęski naturalne lub poważne katastrofy drogowe czy lotnicze. Co ważne – PTSD rozwinąć może się nie tylko u osoby bezpośrednio zagrożonej, ale także u bliskich ofiar. Doświadczenie strachu o własne życie, trauma związana z zagrożeniem o zdrowie może sprawić, iż jednostce nie tylko trudno będzie powrócić do stanu równowagi psychicznej sprzed wydarzenia, ale sprawić wręcz, że dana osoba nigdy już go nie osiągnie. To właśnie wtedy rozwija się charakterystyczna reakcja stresowa jaką jest PTSD. To, co odróżnia stres – nawet ten długotrwały – od zaburzenia jakim jest PTSD to ciągłe wspominanie oraz odtwarzanie w myślach wydarzenia, które przyczyniło się do traumy. Pojawiają się one zarówno bezwiednie, jak i w sytuacjach które nawet w najmniejszym stopniu przypominają przykre doświadczenie. Może to być dźwięk, zapach czy widok, który „uruchomi” wspomnienie. Dobrym przykładem są przeżycia osoby, która ucierpiała w wypadku drogowym. Często emocjonalnie reaguje ona na każde medialne informacje o podobnych wydarzeniach i wyczulona jest na wszelkie wypadki, których jest świadkiem. PTSD to jednak nie tylko uporczywie nawracające myśli o traumatycznym wydarzeniu, ale także znaczna zmiana...