Zmiana w zapytaniu ofertowym

Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi, ul. Wyższa 34/1 w związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne Centrum Pomocy” INFORMUJE O ZMIANIE W ZAPYTANIU OFERTOWYM w sprawie udzielenia zamówienia na: wykonanie projektu przebudowy i ...