Fizjoprofilaktyka i następstwa jej zaniedbania

                         FIZJOPROFILAKTYKA I NASTĘPSTWA JEJ ZANIEDBANIA. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobie jest profilaktyka. Bardzo duże znaczenie ma świadomość co do naszych nawyków żywieniowych, stosowanych używek, sposobu myślenia ( dialogu...

W rehabilitacji istotna jest kompleksowość postępowania

                                                                         REHABILITACJA   Rehabilitacja jest to kompleksowe postępowanie, mające na celu przywrócenie możliwie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, a dzięki temu zdolności do pracy, zarobkowania i...