PRICE – postępowanie bezpośrednio po urazie

PRICE – postępowanie bezpośrednio po urazie

Następstwem każdego poważniejszego urazu są obrażenia tkanek : kości, stawów, torebki stawowej, więzadeł, ścięgien, mięśni, nerwów, skóry. Każdy proces naprawy zaistniałego uszkodzenia przebiega w trzech fazach: zapalnej, nazywanej  fazą wyjściową, trwającej od 3 do 7...

Z jakimi problemami zgłosić się do neurologopedy ?

Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Neurologopeda pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i  dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym...