PRICE – postępowanie bezpośrednio po urazie

PRICE – postępowanie bezpośrednio po urazie

Następstwem każdego poważniejszego urazu są obrażenia tkanek : kości, stawów, torebki stawowej, więzadeł, ścięgien, mięśni, nerwów, skóry. Każdy proces naprawy zaistniałego uszkodzenia przebiega w trzech fazach: zapalnej, nazywanej  fazą wyjściową, trwającej od 3 do 7...

Z jakimi problemami zgłosić się do neurologopedy ?

Neurologopeda jest specjalistą zajmującym się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Neurologopeda pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i  dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym...

Fizjoprofilaktyka i następstwa jej zaniedbania

                         FIZJOPROFILAKTYKA I NASTĘPSTWA JEJ ZANIEDBANIA. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobie jest profilaktyka. Bardzo duże znaczenie ma świadomość co do naszych nawyków żywieniowych, stosowanych używek, sposobu myślenia ( dialogu...

W rehabilitacji istotna jest kompleksowość postępowania

                                                                         REHABILITACJA   Rehabilitacja jest to kompleksowe postępowanie, mające na celu przywrócenie możliwie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej, a dzięki temu zdolności do pracy, zarobkowania i...