Mobbing

Zgodnie z Kodeksem Pracy mianem mobbingu określa się „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności...

Manipulacja

Słowo „manipulacja” pochodzi od zwrotu „manus pellere” (łac.), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „mieć kogoś w ręce”. Już samo tłumaczenie wskazuje czym w istocie jest manipulacja, definicja tego pojęcia jest jednak znacznie szersza. Oznacza bowiem podejmowanie...

Kryzys emocjonalny

Kryzys emocjonalny to stan, który specjaliści określają jako chwilowe zaburzenie równowagi psychicznej. Jest on wywołany przez poczucie zagrożenia cenionych przez nas wartości – głównie tych, które w jakiś sposób związane są z sensem naszego życia. Oznacza to, iż...

Jak wygląda wizyta u psychologa?

Z jakiegoś powodu, Polacy – choć nie tylko – nadal bardzo obawiają się wizyt u psychologa. Najczęstszą reakcją na zbliżającą się pierwszą sesją u psychologa jest stres. Wynika on głównie z braku wiedzy – nie mamy pojęcia czego się spodziewać, nie znamy specjalisty, do...

Formy pomocy psychologicznej

Osoby dotknięte przestępstwem – zarówno bezpośrednio jak i w sposób pośredni, czyli świadkowie lub osoby bliskie osobie pokrzywdzonej – powinny przede wszystkim zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Tak fizyczne jak psychiczne. Niestety, wielu z nas nadal wstydzić się...