Zmiana w zapytaniu ofertowym

Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi, ul. Wyższa 34/1 w związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne Centrum Pomocy” INFORMUJE O ZMIANIE W ZAPYTANIU OFERTOWYM w sprawie udzielenia zamówienia na: wykonanie projektu przebudowy i ...

Specjalistyczne Centrum Pomocy

Od dnia 15 lutego Fundacja Subvenio rozpoczyna  w Łodzi realizację projektu:  „ Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Do korzystania z usług Centrum zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu całej Polski. Centrum jest...