Nasze

Działania

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Łodzi

ŁÓDŹ

PON, ŚR, CZW, PT 12-16 / WT 13-17

Ul. Tybury 16, pok. 15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ŁÓDŹ

PON, ŚR, CZW, PT 12-16 / WT 13-17

Ul. Grota Roweckiego 30, pok. 26 I piętro
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ŁÓDŹ

PON, ŚR, CZW, PT 12-16 / WT 13-17

Ul. Zachodnia 47, pok. 130 I piętro
Urząd Miasta pok. 130

ŁÓDŹ

PON, ŚR, CZW, PT 12-16 / WT 13-17

Ul. Objazdowa 17
MOPS Klub Integracji Społecznej
Wejście od ul.Karolewskiej

ŁÓDŹ

PON, ŚR, CZW, PT 12-16 / WT 13-17

Ul. Piotrkowska 238
Zarząd Lokali Miejskich, Rejon Obsługi Najemców 12

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymują:

  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • rodziny wielodzietne – posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kobiety w ciąży,
  • kombatanci, weterani,
  •  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Brak konieczności rezerwacji wizyty.
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie.
Projekt finansowany z budżetu Państwa, zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej reguluje ustawa z dn. 05 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
Tel. 501 988 014