Nasze

Działania

przemoc

Ośrodek pomocy  osobom pokrzywdzonym przestępstwem, oraz świadkom

W naszym zespole pracują psychologowie z wieloletnim doświadczeniem w interwencji kryzysowej, psychologowie, terapeuci, adwokaci, radcowie prawni, prawniczka z wieloletni doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, prokurator w stanie spoczynku.

*Pomoc socjalna – materialna jest udzielana na wniosek osoby pokrzywdzonej, ostateczną decyzję podejmuje komisja opiniująca po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i opinią specjalisty prowadzącego. Pomoc finansowa udzielana jest do wyczerpania funduszy celowych.

Kategorie przestępstw

  • Przemoc domowa
  • Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – Porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie / Znęcanie się / Uchylanie się od alimentów
  • Wypadki komunikacyjne – Katastrofa komunikacyjna
  • Przestepstwa przeciwko życiu i zdrowiu – Nieumyślne spowodowanie śmierci / Zabójstwo / Bójka i pobicie / Uszkodzenie ciała
  • Przestępstwa przeciwko mieniu – Oszustwo / Uszkodzenie mienia / Przestępstwa rozbójnicze / Kradzież / Przywłaszczenie
  • Przestępstwa przeciwko wolności – Stalking / Pozbawienie wolności / Groźba karalna / Handel ludźmi
  • Przestępstwa seksualne – Zgwałcenie / Nadużycie zależności / Obcowanie z małoletnim / Kazirodztwo

Pomoc psychologiczna i prawna

Jeśli Ty lub ktoś z twoich bliskich jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem, masz prawo do całkowicie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej oraz mediacji w jednym z naszych  3 ośrodków w województwie łódzkim. Od  2018 r  pomocy psychologicznej mogą korzystać również świadkowie.

Prosimy o wcześniejszy konatakt na nr. tel. 514 025 546 w celu rezerwacji terminów wizyt.
( od Poniedziałku do Piątku 8:00 18:00 Soboty 8:00 15:00 )
Lista dostępnych placówek oraz ich adresy – poniżej:

ŁÓDŹ
PON, ŚR, CZW, PT 8-15 / WT 13-20
SOBOTA 8-12
Ul.Rewolucji 1905r. Nr. 52 ( Budynek G AHE )
Wejście również od ul.Pomorskiej 51
PABIANICE
PON, PT 8-15 / WT 13-20 / ŚR, CZW 9-16 / SOB 8-12
Ul.Marii Konopnickiej 39
Siedziba Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan,
Wejście od ul.Moniuszki, Ip
BRZEZINY
PON 9-16 / WT 13-20 / ŚR, CZW, PT 8-15 / SOB 8-12
Ul. Sienkiewicza 10/12, budynek Centrum Promocji i Kultury
w Brzezinach pok. 008
Ministerstwo Sprawiedliwości

Projekt „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Projekt” Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym” jest współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości,  którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

DO POBRANIA: Plakat