Pomoc psychologiczna i mediacje dla osób doznających przemocy domowej

Projekt finansowany z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Urzędu Miasta Łodzi.

 

Dyżury:

Poniedziałek, godz. 10.00 – 15.00

Umawianie tel. 514 025 546

Adres:

ul. Siedlecka 1, Ośrodek Kultury Łódź Górna