Pomoc prawna w Punkcie pomocy dla osób poszkodowanych przestępstwem

Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Członków ich Rodzin oferuje wszystkim mieszkańcom województwa łódzkiego dotkniętym przestępstwem oraz ich najbliższym bezpłatną pomoc prawną obejmującą zarówno porady prawne, jak i przygotowanie, zredagowanie pism kierowanych m.in. do  sądów, prokuratur, policji, czy towarzystw ubezpieczeniowych.

Fundacja wspiera zarówno osoby bezpośrednio, jak i pośrednio pokrzywdzone. Aby uzyskać pomoc nie jest konieczne przedstawienie żadnego dokumentu potwierdzającego fakt zaistnienia przestępstwa.

Naszym celem jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym, edukowanie oraz zagwarantowanie przestrzegania ich praw na każdym etapie postępowania – przed sądem, organami policji i prokuratury, a nawet komornikiem. Dzięki konsultacjom z prawnikiem, osoby zgłaszające się do nas uzyskują informacje o obowiązujących przepisach, praktycznych możliwościach wykorzystania przewidzianych przez prawo środków, aby z jednej strony zagwarantować sobie bezpieczeństwo, ochronę przed sprawcami przemocy i innych przestępstw, a z drugiej – uzyskać stosowną rekompensatę doznanej krzywdy i zapewnić pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności za jego czyn.

Jeśli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, wypadkowi przy pracy, stałeś się ofiarą stalkingu, przemocy w rodzinie, niealimentacji, czy oszustwa – skontaktuj się z nami! Udzielimy Ci wszechstronnej pomocy, wyjaśnimy krok po kroku jakie masz prawa, czego możesz się domagać, jak możesz zabezpieczyć swoje interesy i co zrobić, aby sprawca przestępstwa nie pozostał bezkarny.

  • Punkt pomocy dla osób poszkodowanych przestępstwem

Bezpłatna pomoc psychologiczna, prawna i socjalna dla osób poszkodowanych przestępstwem i członków ich rodzin.

            Od dnia 1 marca 2013 roku, fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej Subvenio uruchomiła w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 R nr. 82 budynek G pokój H002 punkt pomocy dla osób poszkodowanych przestępstwem. Punkt świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną i socjalną Psychologowie zaangażowani w projekt tworzyli zespół  Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łodzi i tam zdobywali doświadczenie w pracy z osobami po traumatycznych przejściach. Aby skorzystać z pomocy psychologa lub prawnika najlepiej jest wcześniej umówić się telefonicznie na spotkanie, dzwoniąc w podanych godzinach na nr telefonu: 514 025 546.

            Pomoc w przypadku ofiar przestępstw i członków ich rodzin świadczona jest całkowicie bezpłatnie, nie potrzebne jest też żadne zaświadczenie ani skierowanie z Policji, Prokuratury czy Sądu. Wystarczy po prostu złożyć oświadczenie o byciu osobą pokrzywdzoną w przestępstwie lub bliską osobą ofiary przestępstwa. Pomoc psychologiczna jest udzielana w zakresie i metodami interwencji kryzysowej, a jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz możliwości sprawnego działania w sferach: emocjonalnej, poznawcze oraz behawioralnej. Nie ma ograniczenia ilości spotkań z psychologiem. Będzie ich tyle, ile jest potrzebnych, jedyną cezurę czasową stanowi czas trwania programu, czyli do końca bieżącego roku.

            Spotkanie z prawnikiem może służyć wyjaśnieniu wątpliwości prawnych, związanych z zaistniałym zdarzeniem, prawnik, w porozumieniu z psychologiem pomoże przygotować się do składania zeznań przed Policją, prokuratorem lub sądem, zwróci uwagę, które z faktów są istotne z punktu widzenia prawa, a które są mniej ważne, a także poinformuje o prawach, które przysługują osobom pokrzywdzonym w przestępstwie.

Pomoc socjalna obejmuje następujące obszary: dopłata do bieżących zobowiązań czynszowych, finansowanie dojazdów komunikacją miejską, pomoc żywnościową, czasowe zakwaterowanie w hostelu, finansowanie szkoleń zawodowych  lub nauki w szkole.

            Program, do udziału w którym zapraszamy osoby pokrzywdzone oraz członków ich rodzin, jest finansowany z funduszu postpenitencjarnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jest zgodny programowo i merytorycznie z wymogami Ministerstwa.

Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2013 do 31.12.2013 a w przypadku pomocy socjalnej do wyczerpania funduszy celowych.