514 025 546

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Fundacja

Subvenio

Subvenio to fundacja która udziela pomocy osobom które
przeżywają w swoim życiu kryzys. Pozwala spojrzeć na sytuację
z innej, lepszej strony, wyzwala energię do działania,
zmiany i walki o siebie oraz o to co bliskie.

Poznaj statut naszej fundacji.

Masz prawo do swoich praw