Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych w Łodzi

Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych w Łodzi

Zapraszamy do Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych Pomoc prawna udzielana jest osobom: 1. uprawnionym do korzystania z pomocy społecznej z powodu m. in.: • ubóstwa • sieroctwa; • bezdomności; • bezrobocia; • niepełnosprawności; • długotrwałej lub ciężkiej choroby; • przemocy w rodzinie; • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy ( udzielone w związku z łączeniem się z rodziną cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP) • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; • alkoholizmu lub narkomanii; • klęski żywiołowej lub ekologicznej. • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 2. Do 26. roku życia 3. Po ukończeniu 65. lat 4. Kombatantom i weteranom 5. Uprawnionym do korzystania z Karty Dużej Rodziny 6. Zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną należy złożyć oświadczenie. Porady prawne świadczone są w zakresie: • prawa rodzinnego • prawa administracyjnego • prawa cywilnego • prawa karnego • prawa pracy • spraw z ubezpieczenia społecznego • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej • prawa podatkowego* *z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: • Sporządzanie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu • Informacja o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego • Sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne...
Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób 60+

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla osób 60+

Bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz wsparcie wolontariuszy dla osób 60+, w Łodzi i aglomeracji łódzkiej.   18.07.2016 rozpoczął działanie „Ośrodek Wsparcia Psychologicznego i Prawnego dla Seniorów”. To projekt partnerski zespołu fundacji Subvenio, Zespołu ds. Seniorów Urzędu Miasta Łodzi oraz Centrum Kultury Górna. Ośrodek zapewnia kompleksową ofertę pomocy prawnej, psychologicznej oraz wsparcie wolontariuszy, dla osób 60+ z Łodzi i aglomeracji łódzkiej. Motto Ośrodka Wsparcia: Wiedzieć, że choćby jednej istocie żyje się lepiej, ponieważ Ty żyjesz to znaczy odnieść sukces. – RW Emerson Oferta ośrodka: • bezpłatne porady prawne – czwartek 10:00- 14:00 • bezpłatne pomoc psychologiczna – piątek 16:00 – 20:00 • Telefon Życzliwości 42 638 50 32 – anonimowe porady prawne, psychologiczne, życzliwa rozmowa, informacja – czynny poniedziałek, środa i piątek w godz 15:00 -19:00 oraz we wtorek i czwartek godz 12:00 -16:00 • Wolontariat towarzyszący – wizyty domowe wolontariuszy. • Wizyty domowe prawnika lub psychologa • grupy wsparcia • Warsztaty dla wolontariuszy, również dla osób zainteresowanych wolontariatem • Wykłady prawne, psychologiczne, medyczne Prosimy o telefoniczną rezerwację wizyt od poniedziałku do piątku Tel. 504 988 014 w godz: 9- 14 lub Telefon Życzliwości 42 638 50 32 W godzinach pracy telefonu   Wszystkie usługi w ośrodku są bezpłatne. Nasi specjaliści to psychologowie i prawnicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz życiowym. Wśród naszych Wolontariuszy znajdziesz zarówno studentów różnych kierunków, jak i informatyków, prawników, lekarzy, psychologów oraz osoby 60+ bogate w doświadczenie życiowe Ośrodek znajduje się w Łodzi na ul. Rewolucji 1905 r. nr. 52 budynek G gabinet H002. Dojazd autobusami 86, 96 przystanek Rewolucji/ Sterlinga lub tramwajami 15, 16 , 43, 46 przystanek Pomorska/ Sterlinga. Można też dojść z Placu...