Zmiana w zapytaniu ofertowym

Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi, ul. Wyższa 34/1 w związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne Centrum Pomocy” INFORMUJE O ZMIANIE W ZAPYTANIU OFERTOWYM w sprawie udzielenia zamówienia na: wykonanie projektu przebudowy i  adaptacji pomieszczeń, wraz z inwentaryzacją lokalu i instalacji przy Al. Kościuszki 106/16 w Łodzi Zmiana w zapytaniu...

Projekt edukacyjno-medyczny propagujący skuteczną rehabilitację u osób pokrzywdzonych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i przestępstw

Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej „Subvenio” rozpoczyna swój ogólnopolski projekt dotyczący zebrania informacji na temat skutecznych i nowatorskich  działań ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Jesteśmy fundacją, która jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Fundacja podlega nadzorowi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Naszym celem  jest dotarcie bezpośrednie do osób pokrzywdzonych w wyniku nieszczęśliwych wypadków czy przestępstw  i pokazanie miejsc, w których mogą liczyć na holistyczne podejście do osoby pokrzywdzonej, aby ją rehabilitować i wspierać w tej trudnej często drodze. Zawsze, gdy zmagamy się z jakimś nieszczęściem trudno nam dotrzeć do źródła właściwej pomocy. Rodziny i poszkodowani nie są  właściwie informowani o formach tej pomocy. Będąc w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy przestępstwa nikt nie potrafi wskazać nam dalszej drogi leczenia po ustaniu już okresu hospitalizacji. Często przeszkodą do podjęcia rehabilitacji są odleżyny, cewnikowanie pacjenta czy też bakterie szpitalne. Są to powody dla których 90 % poszkodowanych wraca do swoich domów będąc pod opieką rodzin i bliskich. Jednak to nie załatwia nam sprawy, gdyż  rehabilitacja dla osoby po każdym urazie narządu ruchu niezbędna jest natychmiastowo. W związku z tym  fundacja „ Subvenio” podjęła się tego trudnego zadania, chcemy opracować bezpłatny  przewodnik po ciekawych i skutecznych ośrodkach rehabilitacyjnych w całej Polsce, gdzie pacjent pokrzywdzony będzie mógł rehabilitować się komercyjnie a z czasem skorzysta też z refundacji NFZ czy pomocy finansowej organizacji pozarządowych. Kilka ośrodków już zainteresowało się naszym projektem, w którym udział jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość zaprezentowania różnych form rehabilitacji i opieki jaką proponują ośrodki opiekuńczo-rehabilitacyjne. Z każdego ośrodka chcemy wydobyć coś  interesującego, co będzie go wyróżniało spośród innych. Planujemy zebrać  wszystkie informacje i umieścić je...

Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertySubvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi, ul. Wyższa 34/1 w związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne Centrum Pomocy” Z A P R A S Z A do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: wykonanie projektu przebudowy i  adaptacji pomieszczeń, wraz z inwentaryzacją lokalu i instalacji przy Al. Kościuszki 106/16 w Łodzi ZAŁĄCZNIKI Zaproszenie Formularz oferty wz+-r umowy Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister...