Poszukujemy doradców obywatelskich, radców prawnych, adwokatów i mediatorów

Fundacja Subvenio prowadzi rekrutację do pracy w punktach pomocy prawnej (NPP) i w punktach poradnictwa obywatelskiego (NPO) w 2022 r. w woj. łódzkim. Działalność w tym  zakresie prowadzimy od 2016r. Obecnie poszukujemy: RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW DORADCÓW OBYWATELSKICH – posiadających wymagane ustawą uprawnienia (również osoby gotowe do zdobycia kwalifikacji w 2021r.)Jedynym uprawnionym podmiotem, dopuszczonym przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających dot. poradnictwa obywatelskiego, jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia/) MEDIATORÓW Opis stanowiska: Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w woj. łódzkim i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zasady  współpracy: CZAS PRACY1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie, w całym 2022r.Harmonogram pracy i lokalizacje punktów wykonywania świadczeń wg decyzji samorządów lokalnych.Zakładamy że  większości przypadków będą to te same lokalizacje i godziny pracy jak w b.r. ZADANIA osobista obecność w punkcie uzgodnionych terminach (w czasie epidemii Covid 19  wiele punktów pracuje zdalnie) udzielanie nieodpłatnych świadczeń zgodnie z ustawą dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem dokumentowanie pracy w postaci wypełniania „kart pomocy” w programie Min. Sprawiedliwości przygotowanie i przekazywanie dokumentacji (oświadczenia klientów) do samorządu lokalnego lub koordynatora zadania. FORMA WSPÓŁPRACY własna działalność gospodarcza  lub umowa zlecenie WYNAGRODZENIE  ( oferujemy 5, 4-godzinnych dyżurów tygodniowo) istnieje możliwość pracy tylko w wybranym dniu min 4 godziny. 50 zł brutto | NPO – doradca obywatelski   50 zł brutto | NPP – prawnik, mediator 120 zł brutto  zadania z zakresu edukacji prawnej, np. szkolenia dla uczniów czy seniorów. Wysokość wynagrodzenia jest iloczynem ilości zadeklarowanych dni dyżurów, nie ma znaczenia  ilość udzielanych świadczeń. ZAPEWNIAMY kompleksową obsługę organizacyjną i administracyjną oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy wyposażone pomieszczenia biurowe...