02.11.2020r,

Protokół z posiedzenia komisji i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie udzielenia zamówienia na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Protokół z posiedzenia komisji plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik do pobrania

16.10.2020r.

Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi,
 90-442 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 106/116.

Z A P R A S Z A

do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:

zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Specjalistycznego Centrum Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.                                                                                   

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu rehabilitacyjnego:

 1. Zestaw urządzeń do treningu funkcjonalnego.
 2. Puzle 4 sztuki 6 mm grubości, dodatkowo obwódka dla kwadratu 4×4.
 3. Ławeczka do ćwiczeń  – 1 szt.
 4. Tor do nauki chodzenia  – 1 szt
 5. Platforma balansowa– 1 szt
 6. Aparat do terapii falą uderzeniową  – 1 szt
 7. Laser wysokoenergetyczny – 1 szt
 8. Szyna do ruchu biernego kończyny dolnej – 1 szt
 9. Aparat do krioterapii m iejscowej – 1 szt
 10. Krzesełko do masażu – 1 szt

Zaproszenie plik do pobrania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia plik do pobrania

Formularz oferty plik do pobrania

Wzór umowy plik do pobrania