Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne organizowane w ramach realizacji zadania: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne i walczy z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2. Wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób, które doświadczyły skutków pandemii” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Udział w projekcje mogą wziąć pełnoletni mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy doświadczają trudności lub zaburzeń psychicznych w związku z trwająca pandemią SARS Cov-2, a w szczególności:

– osoby, które chorowały na COVID-19

– rodziny i bliscy osób, które chorowały na COVID-19

– osoby doświadczające skutków psychicznych izolacji społecznej

 – osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej czy ekonomicznej z powodu pandemii

– osoby, które wykonują zawody medyczne i inne kluczowe przy zwalczaniu pandemii

Istnieje możliwość konsultacji telefonicznych lub online w następujących okolicznościach:

– w przypadku ograniczeń i zakazów ogłoszonych przez odpowiednie organy w związku z pandemią

– osób pozostających w kwarantannie lub izolacji

– osób powyżej 65 roku życia

– osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi przemieszczanie się

Osoby chętne mogą zgłaszać się telefonicznie: 514 025 546 lub osobiście

*Projekt w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego