Czy wizyta u psychologa objęta jest tajemnicą zawodową?

Psycholog to zawód zaufania publicznego. Oznacza to, iż każdy psycholog ma bezwzględny obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej. Dzięki temu możemy mieć pewność, że to czym się z nim dzielimy pozostanie w czterech ścianach gabinetu psychologicznego. Pewność, iż nasze tajemnice nie ujrzą światła dziennego jest podstawą do budowania relacji terapeutycznej opartej o zaufanie, szczerość oraz otwartość.

Zdarzają się jednak sytuacje – choć są one wyjątkowo rzadkie – w których psycholog ma prawo lub obowiązek złamania czy też pominięcia tajemnicy zawodowej. Są to zdarzenia związane są z:

  1. zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. W sytuacji takiej psycholog może zwrócić się do odpowiednich organów z prośbą o pomoc, łamiąc przy tym obowiązek zachowania tajemnicy dla dobra pacjenta.
  2. na wniosek sądu lub prokuratury, kiedy posiadane przez psychologa informacje okazują się niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Postanowienie takie wydawane jest przez sąd na piśmie i dotyczy wyłącznie procedur karnych.

Ponieważ sytuacje te są szczególne i rzadkie, możemy właściwie mieć absolutną pewność, iż psycholog informacjami na nasz temat nie będzie dzielił się z nikim. Co więcej, jest on także zobligowany do zachowania tajemnicy nawet po śmierci pacjenta, a co za tym idzie, musi on zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie dokumentacji ze spotkań, tak aby żadna osoba trzecia nie miała do niej dostępu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii bądź niepokoju o prywatność naszej konwersacji, o szczegóły na ten temat możemy dopytać psychologa. Umożliwi to efektywną współpracę i przyniesie wymierne korzyści dla terapii.