Fizjoterapia i psychologia Łódź.

Fizjoterapia i psychologia Łódź.

Specjalistyczne centrum pomocy  osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

W naszym zespole pracują psychologowie z wieloletnim doświadczeniem w interwencji kryzysowej, fizjoterapeuci, adwokaci, radcowie prawni, prawniczka z wieloletni doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, prokurator w stanie spoczynku.

Kategorie przestępstw

  • Przemoc domowa
  • Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece – Porzucenie, uprowadzenie, zatrzymanie / Znęcanie się / Uchylanie się od alimentów
  • Wypadki komunikacyjne – Katastrofa komunikacyjna
  • Przestepstwa przeciwko życiu i zdrowiu – Nieumyślne spowodowanie śmierci / Zabójstwo / Bójka i pobicie / Uszkodzenie ciała
  • Przestępstwa przeciwko mieniu – Oszustwo / Uszkodzenie mienia / Przestępstwa rozbójnicze / Kradzież / Przywłaszczenie
  • Przestępstwa przeciwko wolności – Stalking / Pozbawienie wolności / Groźba karalna / Handel ludźmi
  • Przestępstwa seksualne – Zgwałcenie / Nadużycie zależności / Obcowanie z małoletnim / Kazirodztwo

Jeśli Ty lub ktoś z twoich bliskich jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem, masz prawo do całkowicie bezpłatnej rehabilitacji,pomocy psychologicznej, materialnej oraz mediacji w jednym z naszych  3 ośrodków w województwie łódzkim. Od  2018 r  pomocy psychologicznej mogą korzystać również świadkowie.

Fizjoterapia i psychologia Łódź.

Projekt „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych. Projekt” Ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym” jest współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości,  którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Fizjoterapia i psychologia Łódź.

 

FORMY PRZEMOCY

Przemoc jest wszędzie. I choć często wyobrażamy sobie czy wręcz przekonani jesteśmy, iż występuje ona jedynie lub przede wszystkim w środowiskach z tzw. „marginesu społecznego”, czyli wśród ludzi, którzy na tę przemoc pozwalają, nie robiąc przy tym nic, aby zmienić swój los i swoją sytuację życiową, prawda jest zupełnie inna. Przemocy bowiem równie często dotyka rodzin zamożnych, wykształconych i cieszących się szacunkiem społecznym.

O ile każdy z nas bez problemu jest w stanie określi, jakie zachowania są charakterystyczne dla przemocy fizycznej, o tyle przemoc psychiczną trudniej jest nie tylko zdefiniować, ale i dostrzec. Brakuje jej bowiem tych jednoznacznych objawów i sygnałów, które widzimy w przypadku przemocy fizycznej – siniaków, ran czy opuchlizny. I właśnie dlatego zjawisko to może trwać latami bez jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz. Jak więc dowiedzieć się czym jest przemoc psychiczna i jakie są jej symptomy? Jakie inne formy przemocy możemy jeszcze wyróżnić w relacjach?

W obrębie zjawiska jakim jest przemoc fizyczna wyróżniać można całą gamę przeróżnych zachowań i aktów. Jest to bowiem wszelkie naruszenie nietykalności cielesnej, m.in. bicie, kopanie, szturchanie, policzkowanie, rzucanie, popychanie itp. Sprawca przemocy, aby skrzywdzić swoją ofiarę wykorzystać może więc szereg metod, a każdy z nich pozostawia po sobie – mniej lub bardziej – widoczne ślady. Wielu sprawców, zwłaszcza takich, którzy znęcają się nad kimś latami, wie doskonale jednak, jak ukryć akty przemocy lub uderzyć tak, aby nie dało się tego na pierwszy rzut oka dostrzec – mogą to być np. rany na podeszwie stopy lub innych miejscach, które ukryte są ubraniami.

Przemoc psychiczna wydaje się być jeszcze bardziej zróżnicowana. Zalicza się do niej bowiem wszelkiego rodzaju groźby, zastraszanie, izolację, krytykowanie, publiczne upokarzanie, zawstydzanie, a nawet wyśmiewanie. Częstym celem przemocy psychicznej jest więc systematyczne uprzykrzanie i utrudnianie życia drugiej osobie. Może się to przejawiać rozpuszczaniem plotek na jej temat, niszczenie przedmiotów do niej zależących i mających dla niej dużą wartość, ingerowanie w jej warunki mieszkaniowe, brudzenie mieszkania, izolowanie od świata zewnętrznego, utrudnianie snu i wypoczynku. Mogą to być także zjawiska, które tylko z pozoru wydają się mało znaczącymi incydentami, takie jak choćby podważanie prawa do posiadania i wygłaszania przez ofiarę przemocy własnych opinii i osądów. Nierzadko sprawca manipuluje emocjami swojej ofiary i sprawia, że to czuje się ona winna zaistniałej sytuacji i w sobie upatruje problem. Taki rodzaj przemocy, trudne do identyfikacji i właściwej oceny na pierwszy rzut oka są niejednoznaczne w interpretacji. Indywidualny odbiór konkretnej sytuacji jest na tyle trudny, iż ciężko jest z przekonaniem stwierdzić, iż obserwowane zachowanie to właśnie przemoc psychiczna np. dla jednej osoby krzyk nie będzie problematyczny, podczas gdy dla drugiej może być to upokarzające i odebrane jako krzywda.

Bardzo często spotykaną formą przemocy jest przemoc seksualna, zostawiająca zarówno ślady fizyczne, jak i psychiczne. Jest ona jedną z najcięższych form przemocy w ogóle. W obrębie tego złożonego zjawiska wyróżniać możne trzy podstawowe rodzaje gwałtów:

  • agresywny – ma miejsce w sytuacji, gdy sprawca oprócz przemocy seksualnej stosuje także przemoc innego rodzaju, np. fizyczną. W wielu przypadkach, sprawca bywa pod wpływem alkoholu, który wzmaga agresywne zachowania i obniża samokontrolę;
  • obsesyjny – jest to zmuszanie do aktu seksualnego, charakteryzującego się urozmaicaniem, udziwnianiem i takimi zachowaniami, które nieakceptowane są przez ofiarę. Tego typu zachowanie często wynika z doświadczeniem molestowania sprawcy w okresie jego dzieciństwa;
  • psychiczny (nieagresywny) – będący rozbieżnością w potrzebach seksualnych. Ma miejsce wtdy, gdy potrzeby czy też preferencje jednej ze stron są całkowicie lekceważone i jest ona zmuszana do kontaktów seksualnych, których nie akceptuje.

Inną formą przemocy jest przemoc ekonomiczna, w praktyce będąca ekonomicznym uzależnieniem drugiej osoby. Wśród zachowań charakterystycznych wyróżniamy m.in. ograniczanie dostępu do pieniędzy, wydzielanie ich na wydatki, zakaz pracy, zabieranie pieniędzy ofiary i przetrzymywanie ich, zmuszanie do zaciągania pożyczek oraz okradanie.

Inną formą przemocy – którą często ignorujemy lub lekceważymy – jest zaniedbanie. Polega ono na ciągłym niezaspokajaniu podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych ofiary, np. brak zapewnienia odpowiedniej opieki czy też uniemożliwienie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych związanych z jedzeniem, snem czy też higieną.

Biorąc pod uwagę różnorodność zachowań przemocowych oraz poważne jej konsekwencje, warto zwrócić uwagę jak trudno jest przerwać błędne koło więzi między sprawcą a ofiarą. Dlatego też niezbędna okazać się może interwencja z zewnątrz – opierająca się na pomocy prawnej i psychologicznej.