Formy pomocy psychologicznej

Osoby dotknięte przestępstwem – zarówno bezpośrednio jak i w sposób pośredni, czyli świadkowie lub osoby bliskie osobie pokrzywdzonej – powinny przede wszystkim zadbać o swoje własne bezpieczeństwo. Tak fizyczne jak psychiczne. Niestety, wielu z nas nadal wstydzić się prosić o wsparcie specjalisty. Jednak to właśnie psycholog lub terapeuta jest w stanie najlepiej pomóc w wyjściu z kryzysu oraz w powrocie do stanu psychicznego i poziomu funkcjonowania sprzed doświadczonej traumy. Właśnie wtedy ma się największą szansę na odzyskanie równowagi życiowej.

Pomoc psychologiczna może przybrać bardzo różne formy – są one zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji. Wśród nich wyróżnić można:

  1. Konsultacja psychologiczna – to pojedyncze, jednorazowe spotkanie ze specjalistą, którego głównym celem jest przedstawienie trudności oraz opis sytuacji, z którą się zmagamy. Na bazie konsultacji możliwe jest określenie kolejnych form działania, pomocy i wsparcia.
  2. Interwencja kryzysowa – jest to krótkotrwała, intensywna forma pomocy psychologicznej skierowana do osób znajdujących się w sytuacji kryzysu, spowodowanego wydarzeniem zagrażającym równowadze psychicznej danej osoby. Są to przede wszystkim doświadczenia związane ze śmiercią bliskich, wypadkami, katastrofami naturalnymi, wojną czy też poważną chorobą. Interwencja ma na celu wsparcie i pomoc w wyjściu z kryzysu, nierzadko zaś skierowana jest na psychoterapię bądź odpowiednie leczenie.
  3. Poradnictwo psychologiczne – przybiera formę cyklu kilku spotkań, w czasie których psycholog pełni funkcję osoby wspierającej w podjęciu określonych decyzji dotyczących zmiany czy też pomaga w wykonaniu danych zadań. Taki rodzaj kontaktu psychologicznego ma wzmocnić motywację niezbędną w radzeniu sobie z wyzwaniami życia, a także wspierać postawę oraz umacniać nas w konkretnym zachowaniu.
  4. Psychoterapia indywidualna – jest to długotrwały proces, na który składa się cykl spotkań mających na celu poprawę naszego funkcjonowania. W trakcie psychoterapii wykorzystuje się szereg metod, które mają zmienić destrukcyjne schematy myślenia oraz wynikające z tego działania. Skuteczność terapii zależy w dużej mierze od regularności spotkań z psychologiem oraz czasu. Minimum trwa miesięcy, często jednak wymaga lat.
  5. Psychoterapia par – specyficzna forma pomocy, której charakterystyczną cechą jest wspomaganie osób będących w związku. W spotkaniach partnerów z psychologiem lub terapeutą pracuje się głównie nad konkretnymi problemami pary – rozwiązaniem konfliktów czy też pokonaniem trudności wynikających z relacji utrzymującej się między jednostkami.
  6. Mediacje – spotkania mające na celu rozwiązanie konkretnego konfliktu między osobami, lub grupą osób. Nadrzędną zasadą jest takie prowadzenie mediacji, aby każda ze stron odniosła satysfakcjonujący rezultat. Mediator, jako osoba bezstronna, aktywnie wspiera i prowadzi proces negocjacji, łagodzi napięcia i czuwa nad pozytywnym rozwiązaniem problemu.

Każda z form pomocy psychologicznej dostosowana jest do indywidualnych potrzeb jednostki i zawsze ma na celu polepszenie jej aktualnej sytuacji życiowej.

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną przestępstwem lub jej członkiem rodziny, proponujemy bezpłatną pomoc psychologiczną. Umawianie wizyt pod numerem telefonu 514 – 025 – 546

pon., śr., czw. i pt. godz. 8-18

wtorek – 8 – 20.