Kryzys emocjonalny

Kryzys emocjonalny to stan, który specjaliści określają jako chwilowe zaburzenie równowagi psychicznej. Jest on wywołany przez poczucie zagrożenia cenionych przez nas wartości – głównie tych, które w jakiś sposób związane są z sensem naszego życia. Oznacza to, iż stanowi swoistą odpowiedź na poważny problem, trudną sytuacją, w której się znajdujemy. To, co charakteryzuje stan kryzysu emocjonalnego to silne napięcie emocjonalne, najczęściej doświadczane jako silny lęk.

Kryzys emocjonalny ma nierzadko przełomowe znaczenie w życiu. Wynika to z głębokich i intensywnych emocji odczuwanych w tym czasie. Ich gama jest szczególnie szeroka – od lęku, przez gniew, poczucie niepewności, aż do poczucia winy. Zwykle wywołuje to ból oraz cierpienie, co w efekcie skutkować może impulsywną chęcią rozwiązania sytuacji za wszelką cenę. W taki sposób, który przyniósłby wreszcie kres dalszemu cierpieniu. Kryzys jest często odbierany jako ekstremalny, co jeszcze bardziej wzmacnia poczucie bezbronności jednostki. Wynika to z faktu, iż człowiek w kryzysie nie umie wykorzystać własnych zasobów oraz sposobów radzenia sobie, które wcześniej zwykł stosować w trudnych sytuacjach. Właśnie dlatego uważa się, iż osoby przebywające w kryzysie emocjonalnym znajdują się w stanie zagrożenia życia i zdrowia

U źródła kryzysu leży zwykle nagłe i nieoczekiwane wydarzenie, nierzadko zmieniające bieg życia. Nie oznacza to wcale, iż kryzys nie może nastąpić także w wyniku stałych, występujących od jakiegoś czasu trudności, które kumulując się wywołują długotrwały, chroniczny stres. Właśnie wtedy, zachowujemy się w sposób zdezorganizowany, impulsywny, nieprzemyślany i często niekorzystny dla nas samych.

Zjawiska kryzysowe charakteryzują się tym, iż prowadzić mogą do dwóch skrajnie odmiennych rozwiązań. Z jednej strony jest to szansa do dalszego rozwoju człowieka. Po wyjściu z kryzysu – odpowiednim jego rozwiązaniu i przezwyciężeniu trudności – możemy stać się osobami silniejszymi, dojrzalszymi i lepiej przystosowanymi do kolejnych wyzwań naszego życia. Z drugiej zaś, negatywnie przeżyty kryzys może zakończyć się zaburzeniami czy wręcz patologią. Kiedy jedną z konsekwencji stany kryzysowego są zachowania autodestrukcyjne, nieodzowna okazuje się być profesjonalna pomoc i wsparcie psychologiczne. Aby rozpocząć nowe, lepsze życie warto więc zwrócić się do psychologa czy też terapeuty, którzy mogą wywrzeć pozytywny wpływ i stanowić wsparcie w przeżywanych trudnościach.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub członkiem rodziny takiej osoby możesz umówić się na bezpłatną wizytę u psychologa.

nr tel.: 514 025 546

-poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 8-18,

-wtorek: 8-20

Zapraszamy!