Mobbing

Zgodnie z Kodeksem Pracy mianem mobbingu określa się „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.”
Międzynarodowa Organizacja Pracy wyróżnia kilkadziesiąt zachowań, które świadczą o tym, iż w miejscu pracy występuje przemoc. Należą do nich m.in. groźby, obrażanie, stosowanie ostracyzmu, niegrzeczne gesty, przeklinanie, krzyki, popychanie i inne formy przemocy fizycznej.
Mobbing mogą stanowić także takie zachowania jak;

 • nieuzasadniona i nadmierna krytyka,
 • publiczne upokarzanie i nagany,
 • straszenie zwolnieniem z pracy,
 • narzucanie niemożliwych do realizacji a nieprzekraczalnych terminów wykonania polecenia,
 • niejednoznaczne polecenia,
 • przymusowe zostawanie po godzinach pracy,
 • przymus pracy w trudnych czy wręcz urągających warunkach,
 • przydzielanie bezsensownych zadań do wykonania,
 • rozpowszechnianie złośliwych plotek,
 • obelżywe listy, maile,
 • terror telefoniczny,
 • wrogie spojrzenia.

Psychiczne znęcanie się w miejscu pracy nierzadko pociąga a sobą szereg negatywnych skutki. Może spowodować, że ofiara mobbingu stanie się niezdolna do pracy, a wręcz cierpieć będzie z powodu chorób somatycznych lub różnych dolegliwości takich jak np. bóle głowy, bezsenność, depresja. Wpływa także na funkcjonowanie danej osoby w otoczeniu rodzinnym oraz poczucie własnej wartości i jej samoocenę. Właśnie z powodu tych poważnych konsekwencji, w ostatnich latach tak wiele mówi się o konieczności otaczania wsparciem i opieką psychologiczną osób bezpośrednio dotkniętych mobbingiem. Dzięki profesjonalnej pomocy można bowiem znacząco zmniejszyć przykre skutki takiego działania oraz powrócić do stanu równowagi.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub członkiem rodziny takiej osoby możesz umówić się na bezpłatną wizytę u psychologa.

nr tel.:514 025 546

-poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8-18,
-wtorek: 8-20.
Zapraszamy!