Nieodpłatna pomoc prawna.

 

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z

problemem prawnymi:

  • do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika.
  • przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.
  • także do osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku konieczności zapewnienia udogodnień potrzebnych do udzielenia porady (np. usługi tłumacza języka migowego) należy taką potrzebę zgłosić podczas umawiania wizyty lub niezwłocznie po jej umówieniu.

Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porady prawnej udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki.

 

Zapisać się na poradę można:

  • telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów – dla miasta Łodzi (42)6384444;
  • elektronicznie –zapisując sięprzy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
  • osobiście – stawiając się w dowolnym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej (wykaz punktów znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi).

 

W przypadku skorzystania z porady stacjonarnej, beneficjent składa pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie ma możliwości ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

UWAGA! Dane o sprawie zbierane są anonimowo i nie są powiązane z oświadczeniem o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Beneficjent będący przedsiębiorcą składa:

  • pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść takich kosztów;
  • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku;
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

W związku z trwającą pandemią Covid-19 porady odbywają się także przy użyciu środków komunikowania się na odległość. W przypadku porady w takim trybie, nie ma obowiązku składania powyższych oświadczeń.

 

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc

 

USTAWAz dnia 5 sierpnia 2015 r.o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-oraz-18219334