Poszukujemy doradców obywatelskich, radców prawnych, adwokatów i mediatorów

Fundacja Subvenio prowadzi rekrutację do pracy w punktach pomocy prawnej (NPP) i w punktach poradnictwa obywatelskiego (NPO) w 2022 r. w woj. łódzkim.

Działalność w tym  zakresie prowadzimy od 2016r.

Obecnie poszukujemy:

RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW

DORADCÓW OBYWATELSKICH – posiadających wymagane ustawą uprawnienia (również osoby gotowe do zdobycia kwalifikacji w 2021r.)
Jedynym uprawnionym podmiotem, dopuszczonym przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających dot. poradnictwa obywatelskiego, jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia/)

MEDIATORÓW

Opis stanowiska:

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w woj. łódzkim i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zasady  współpracy:

CZAS PRACY
1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie, w całym 2022r.
Harmonogram pracy i lokalizacje punktów wykonywania świadczeń wg decyzji samorządów lokalnych.
Zakładamy że  większości przypadków będą to te same lokalizacje i godziny pracy jak w b.r.

ZADANIA

osobista obecność w punkcie uzgodnionych terminach (w czasie epidemii Covid 19  wiele punktów pracuje zdalnie)

udzielanie nieodpłatnych świadczeń zgodnie z ustawą

dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem

dokumentowanie pracy w postaci wypełniania „kart pomocy” w programie Min. Sprawiedliwości

przygotowanie i przekazywanie dokumentacji (oświadczenia klientów) do samorządu lokalnego lub koordynatora zadania.

FORMA WSPÓŁPRACY

własna działalność gospodarcza  lub umowa zlecenie

WYNAGRODZENIE  ( oferujemy 5, 4-godzinnych dyżurów tygodniowo) istnieje możliwość pracy tylko w wybranym dniu min 4 godziny.

50 zł brutto | NPO – doradca obywatelski  

50 zł brutto | NPP – prawnik, mediator

120 zł brutto  zadania z zakresu edukacji prawnej, np. szkolenia dla uczniów czy seniorów.

Wysokość wynagrodzenia jest iloczynem ilości zadeklarowanych dni dyżurów, nie ma znaczenia  ilość udzielanych świadczeń.

ZAPEWNIAMY

kompleksową obsługę organizacyjną i administracyjną

oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy

wyposażone pomieszczenia biurowe do udzielania świadczeń

rezerwację  wizyt

comiesięczne regulowanie należności

Prosimy o przekazanie informacji o rekrutacji innym, potencjalnie zainteresowanym osobom.

Odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania dotyczące potencjalnej współpracy.

Fundacja Subvenio realizuje wiele projektów, w których współpracuje ze specjalistami, między innymi Specjalistyczne Centrum Pomocy, Telefon Życzliwości, Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Edukacja cyfrowa dla seniorów.

Fundacja Subvenio
Al. Kościuszki 106/116

90-442 Łódź  
tel. 514 025 546  (pon, wt. 10:00 20:00 śr- pt., 8.00-18.00)

pomoc@subvenio.org.pl

www.subvenio.org.pl

[/su_guests]