Projekt edukacyjno-medyczny propagujący skuteczną rehabilitację u osób pokrzywdzonych w wyniku nieszczęśliwych wypadków i przestępstw

Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej „Subvenio” rozpoczyna swój ogólnopolski projekt dotyczący zebrania informacji na temat skutecznych i nowatorskich  działań ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Jesteśmy fundacją, która jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. Fundacja podlega nadzorowi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Naszym celem  jest dotarcie bezpośrednie do osób pokrzywdzonych w wyniku nieszczęśliwych wypadków czy przestępstw  i pokazanie miejsc, w których mogą liczyć na holistyczne podejście do osoby pokrzywdzonej, aby ją rehabilitować i wspierać w tej trudnej często drodze. Zawsze, gdy zmagamy się z jakimś nieszczęściem trudno nam dotrzeć do źródła właściwej pomocy. Rodziny i poszkodowani nie są  właściwie informowani o formach tej pomocy. Będąc w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy przestępstwa nikt nie potrafi wskazać nam dalszej drogi leczenia po ustaniu już okresu hospitalizacji. Często przeszkodą do podjęcia rehabilitacji są odleżyny, cewnikowanie pacjenta czy też bakterie szpitalne. Są to powody dla których 90 % poszkodowanych wraca do swoich domów będąc pod opieką rodzin i bliskich. Jednak to nie załatwia nam sprawy, gdyż  rehabilitacja dla osoby po każdym urazie narządu ruchu niezbędna jest natychmiastowo. W związku z tym  fundacja „ Subvenio” podjęła się tego trudnego zadania, chcemy opracować bezpłatny  przewodnik po ciekawych i skutecznych ośrodkach rehabilitacyjnych w całej Polsce, gdzie pacjent pokrzywdzony będzie mógł rehabilitować się komercyjnie a z czasem skorzysta też z refundacji NFZ czy pomocy finansowej organizacji pozarządowych. Kilka ośrodków już zainteresowało się naszym projektem, w którym udział jest całkowicie bezpłatny i daje możliwość zaprezentowania różnych form rehabilitacji i opieki jaką proponują ośrodki opiekuńczo-rehabilitacyjne. Z każdego ośrodka chcemy wydobyć coś  interesującego, co będzie go wyróżniało spośród innych. Planujemy zebrać  wszystkie informacje i umieścić je na stronie fundacji „Subvenio”, ale też myślimy o wydaniu przewodnika w formie książkowej z dotarciem do szpitali, przychodni, stowarzyszeń i fundacji, ośrodków pomocy, ubezpieczycieli itp. aby ułatwić osobom potrzebującym dotarcie do takich ośrodków rehabilitacji na terenie całej Polski.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane, którym los pacjentów po wypadkach nie jest obojętny. Koordynatorem i pomysłodawcą  projektu jest Pani mgr Danuta Pietryka, pedagog i wolontariusz fundacji „Subvenio” przy ścisłej  współpracy z Panią Celiną Maciejewską i Panem Dariuszem Sobieskim z fundacji Subvenio.

Nasze działanie jest skupione na stworzeniu swoistego przewodnika dla osób poszkodowanych przestępstwem, ale będzie on przydatny również dla osób chorych i ich rodzin.  Zapraszamy do współpracy, wszystkich którzy  pracują z osobami pokrzywdzonymi oraz osoby która same zmagają się urazami i mogą się podzielić swoim doświadczeniem, zarówno tym dobrym jak i tym złym.

Zapraszamy do współpracy

Zarząd, pracownicy i wolontariusze Fundacji Subvenio