Psychologia Łódź.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne organizowane w ramach realizacji zadania: „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne i walczy z konsekwencjami pandemii SARS-CoV-2. Wsparcie i profesjonalna pomoc psychologiczna dla osób, które doświadczyły skutków pandemii” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.

Udział w projekcje mogą wziąć pełnoletni mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy doświadczają trudności lub zaburzeń psychicznych w związku z trwająca pandemią SARS Cov-2, a w szczególności:

– osoby, które chorowały na COVID-19

– rodziny i bliscy osób, które chorowały na COVID-19

– osoby doświadczające skutków psychicznych izolacji społecznej

 – osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej czy ekonomicznej z powodu pandemii

– osoby, które wykonują zawody medyczne i inne kluczowe przy zwalczaniu pandemii

Istnieje możliwość konsultacji telefonicznych lub online w następujących okolicznościach:

– w przypadku ograniczeń i zakazów ogłoszonych przez odpowiednie organy w związku z pandemią

– osób pozostających w kwarantannie lub izolacji

– osób powyżej 65 roku życia

– osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi przemieszczanie się

Osoby chętne mogą zgłaszać się telefonicznie: 514 025 546 lub osobiście.

Psychologia Łódź.

*Projekt w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego

Psychologia Łódź. Subvenio.

Po przechorowaniu COVID-19 u pacjentów obserwuje się trwające zaburzenia depresyjne i lękowe oraz mogące wynikać z nich przewlekłe uczucie zmęczenia oraz zaburzenia snu. Występują one nawet u osób, które nie skarżyły się przed zachorowaniem na COVID-19 na podobne dolegliwości.

Okazuje się jednak, że nasilenie zaburzeń depresyjnych i lękowych jest większe u osób, u których wcześniej rozpoznawano zaburzenia emocji. Z kolei nawrotowość zaburzeń depresyjnych i lękowych może zwiększyć się, nawet jeśli przebieg COVID-19 był łagodny.

Wiąże się to z faktem, że przechorowanie infekcji wirusem SARS-CoV-2 przypomina sytuację prowadzącą do zespołu stresu pourazowego. Stąd ryzyko zaostrzenia już występujących zaburzeń psychicznych jest wyższe niż u osób wcześniej zdrowych.

Depresja może dotknąć każdego. Jest chorobą psychiczną, ale może wpływać na funkcjonowanie naszego ciała. Często mówi się o tzw. maskach somatycznych – czyli objawach sugerujących zaburzenia ciała, u których podłoża znajdujemy jedynie zaburzenia funkcjonowania psychicznego.

Wcześnie rozpoznana depresja i rozpoczęcie leczenia daje szansę na szybki powrót do stabilnego funkcjonowania, nawet w tak trudnych czasach jak pandemia SARS-CoV-2. Warto pamiętać obserwując nasze funkcjonowanie, ale i naszych bliskich, że przechorowanie COVID-19 i wiążąca się z tym izolacja, ale i sama kwarantanna – są czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzenia depresyjnego.