Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Subvenio Fundacja interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 (budynek G–AHE) Łódź 90-213, NIP 982-037-31-01, REGON 101399538
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: pawelzawady@wp.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

– realizacji zadań statutowych,

– realizacji projektów,

– świadczenia pracy lub usług na rzecz Administratora

na podstawie art. 6 ust 1 lit. a/b/c/d/f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a/c/d RODO.

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia trwałości projektu bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.