Grupa wsparcia dla osób z problemem niepłodności

Grupa wsparcia dla osób z problemem niepłodności

Coraz więcej osób boryka się z trudnym doświadczeniem niepłodności. Niemożność posiadania upragnionego dziecka stanowi dla coraz większej liczby par poważny życiowy problem. Świadomi tego, iż „niepłodność boli” do wszystkich tych osób, które doświadczają problemu niepłodności kierujemy propozycję uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia prowadzonej przez parę psychologów. Zapraszamy chętne osoby na spotkania w każdy drugi czwartek miesiąca, na godz. 19.00 do lokalu Fundacji przy ul. Rewolucji 1905 r. 52 (budynek AHE, pokój OO1) w Łodzi. Koszt zajęć to 50 zł/os. Od dnia 1 czerwca, w godz. 9.00 – 15.00 pod nr tel. 514 025 546 przyjmowane będą zapisy osób chętnych do uczestniczenia w grupie. Oferujemy możliwość wymiany doświadczeń z osobami znajdującymi się podobnym położeniu i doświadczającymi podobnych emocji i uczuć w atmosferze empatii, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Zetknięcie się z osobami znajdującymi się w podobnym położeniu może pomóc w uwolnieniu się od poczucia winy, dojmującego smutku, dostrzeżeniu, że inni również doświadczają zazdrości wobec tych par, którym udało się sprowadzić na świat dzieci, umożliwi podzielenie się wątpliwościami co do sposobu leczenia, doświadczeń medycznych, refleksjami dotyczącymi możliwości adoptowania dziecka, a także, miejmy nadzieję, rozmowę o wielu innych kwestiach w atmosferze zaufania i wzajemnej akceptacji. W ramach spotkań przewidziana jest także pomoc w nabyciu umiejętności relaksowania się i redukcji stresu. Zapraszamy...