Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia

Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi, ul. Wyższa 34/1 Z A P R A S Z A do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: wykonanie robót  budowlanych polegających na przebudowie istniejącego lokalu usługowego w Łodzi przy Al. Kościuszki 106/116 na potrzeby Specjalistycznego Centrum Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zaproszenie wzór umowy Formularz oferty 57.19.Pw.Gabinety al. Kościuszki – c.o. STWIOR 57.19.Pw.Gabinety al. Kościuszki – went-klim STWIOR 57.19.Pw.Gabinety al. Kościuszki – wod-kan – STWIOR 1911_KOSCIUSZKI 116 GABINETY_STWIORB Gabinety – went-klim-co – PRZEDMIAR Gabinety – wod-kan – PRZEDMIAR Kosciuszki instal przedmiar Specyfikacja Instalacje elektryczne – Gabinety ul. Kościuszki Strzelec Łódź ul Kościuszki 106 116 przebudowa lokalu usługowego roboty budowlane kosztorys nakładczy uniewaznienie zapytania...