Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertySubvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi, ul. Wyższa 34/1 w związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne Centrum Pomocy” Z A P R A S Z A do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na: wykonanie projektu przebudowy i  adaptacji pomieszczeń, wraz z inwentaryzacją lokalu i instalacji przy Al. Kościuszki 106/16 w Łodzi ZAŁĄCZNIKI Zaproszenie Formularz oferty wz+-r umowy Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister...