Nasze

Działania

Telefon Życzliwości Łódź.

telefon_zaufania

Projekt „Telefon życzliwości dla Seniorów” to wspólne przedsięwzięcie zespołu fundacji Subvenio, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Łodzi, oraz wolontariuszy, prawników oraz  psychologów.

42 638-50-32  lub  739-903-452

Harmonogram:

  1. Poniedziałek: 14:00 – 17:00 – Seniorzy wolontariusze + Psycholog
  2. Wtorek: 14:00 – 17:00 – Seniorzy wolontariusze + Psycholog
  3. Środa: 14:00 – 18:00 – Seniorzy wolontariusze
  4. Czwartek 14.00-17.00 – Prawnik
  5. Piątek: 14:00 – 17:00 – Seniorzy wolontariusze + Prawnik

Tworzy go kompetentna i zaangażowana grupa wolontariuszy, którzy chętnie dzielą się wiedzą i życzliwością z rówieśnikami w trudnej sytuacji życiowej. Seniorzy wolontariusze dyżurują przy telefonie wsparcia, który może być antidotum na samotność, pomagać w rozwiązaniu problemów prawnych, socjalnych i innych. Suma wiedzy wszystkich wolontariuszy jest nieporównywalnie większa niż wiedza jednej osoby

Zadzwoń jeśli masz problem, poszukamy rozwiązania, jeśli nie masz problemu też zadzwoń, porozmawiamy.

TELEFON 42 638 50 32

Telefon Życzliwości Łódź. Subvenio.

 

WSPARCIE SPOŁECZNE

Pomoc psychologiczna to niekoniecznie wsparcie profesjonalisty, polegające na regularnych wizytach u psychologa czy terapeuty. To także pomoc, którą pozyskać można od swojego otoczenia. Pomoc związana z szeroko rozumianym wsparciem społecznym. Czym jest ono w istocie i gdzie go można szukać?

Wsparcie społeczne to pomoc dostępna dla każdego z nas w sytuacji trudnej, czy wręcz kryzysowej. Wynika ono z faktu, że żyjemy w społeczeństwie, obracamy się w określonych grupach, przebywamy wśród ludzi, jesteśmy członkami rodzin, grup społecznych i systemów. Inni, także do nich należąc, mogą stanowić ważne źródło wsparcia. Jego istotą jest dostępność – liczebność różnych grup społecznych sprawia, iż nawiązanie z nimi kontaktów wydaje się oczywiste i łatwe. Często więc pomocy czy oparcia w trudnych chwilach nie musimy więc szukać daleko – oferować je mogą ludzie, do których mamy szybki dostęp. Nie oznacza to oczywiście, iż pomoc specjalistyczna jest trudno dostępna czy ograniczona. Łatwo skorzystać z niej możemy dzięki Telefonom Zaufania, grupom pomocy Społecznej, całodobowym ośrodkom i punktom wsparcia interwencyjnego itp.

Tam, gdzie najprościej znaleźć wsparcie naturalne, czyli to, które wynika z pełnionych przez nas ról, to oczywiście wśród członków rodziny. Ogromną pomocą mogą być także znajomi, sąsiedzi, współpracownicy czy koledzy z pracy, a także lekarze. Relacje takie oparte są na regule wzajemności – od innych możesz oczekiwać tego samego, co sam oferujesz. W układach tych występuje naprzemienność, tzn. wsparcie takie jest dwustronne. Różni się więc od pomocy profesjonalnej, której zasadą jest to, że jedna osoba oferuje pomoc, druga natomiast jest jej odbiorcą.

Wsparcie społeczne może przyjmować najbardziej różnorodne formy. Do najważniejszych typów należą:

  • pomoc emocjonalną – oferowanie poczucia bezpieczeństwa, podtrzymywanie na duchu,
  • pomoc poznawczą – przekazywanie sobie informacji ułatwiających zrozumienie zaistniałej sytuacji,
  • pomoc duchową,
  • pomoc materialną.

Wsparcie społeczne w sytuacji trudnej sprawia, iż mamy poczucie przynależności. Działa to zwykle wzmacniająco – osoby, które mogą liczyć na innych, są mniej narażone na silny stres niż te, które zmuszone są radzić sobie z trudnościami samodzielnie. Właśnie w takiej sytuacji – braku lub niewystarczalności sieci wsparcia – koniecznie należy zadbać o zapewnienie sobie pomoc profesjonalistów.