Warsztaty Antystresowe

Warsztaty Antystresowe

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty prowadzone w okresie marzec – grudzień 2013.


Wszystkie osoby dotknięte przestępstwem  zachęcamy do udziału w warsztatach.

Sytuacja, w której człowiek zostaje dotknięty przestępstwem jest sytuacją kryzysową, nieprzewidywalną, nagłą i często ocenianą jako zagrożenie życia lub zdrowia. Doświadczający takiej sytuacji człowiek  traci poczucie bezpieczeństwa, często doświadcza poczucia bezradności. Towarzyszy temu wysoki poziom stresu.  Radzenie sobie ze stresem jest wysiłkiem  związanym z poradzeniem sobie z sytuacją, która oceniana jest jako trudna, obciążająca lub całkowicie przekraczająca możliwości, a taką sytuacja jest bycie osoba dotknięta przestępstwem.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem , często oceniają sytuację w której się znalazły jako całkowicie przekraczającą ich zasoby radzenia sobie, nie widzą możliwość rozwiązania, nie szukają źródeł wsparcia, nie znają dostępnych sobie strategii radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty radzenia sobie ze stresem prowadzone w punkcie pomocy dla ofiar przestępstw mają na celu odkrywanie dostępnych  strategii radzenia sobie w trudnej sytuacji oraz naukę ich owocnego wykorzystywania .

Ważnym elementem radzenia sobie z trudną sytuacją jest poszukiwanie instrumentalnego wsparcia społecznego oraz poszukiwaniem emocjonalnego wsparcia społecznego.

Poszukiwaniem instrumentalnego wsparcia społecznego może być rozmowa z z innymi ( rozmowa z psychologiem, prawnikiem )  mająca na celu zdobycie informacji na temat tego jak można poradzić sobie z trudna sytuacją.

Poszukiwanie emocjonalnego wsparcia społecznego polega na podzieleniu się swoimi odczuciami związanymi z przeżywanym stresem. Rozmowa o emocjach , podzielenie się tym co trudne często  likwiduje poczucie osamotnienia.

Pomoc psychologiczna jak i porada prawna okazują się bardzo pomocne przy odzyskiwaniu równowagi po wysoce stresogennym doświadczeniu jakim jest znalezienie się w sytuacji ofiary przestępstwa.


Osoby chętne do skorzystania z pomocy proszone są o kontakt telefoniczny z Fundacją Subvenio tel. 514 025 546 lub mail kontakt@subvenio.org.pl

Mgr Marta Owczarek psycholog

Mgr Magdalena Szymczak psycholog

Warsztaty są współfinansowane  ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości