Zaburzenia lękowe

W sytuacjach zagrożenia lub niebezpieczeństwa człowiek doświadcza strachu. Jest on reakcją naturalną, wynikającą z naszego biologicznego i ewolucyjnego dziedzictwa. W stanie tych odczuwamy zwykle gamę przeróżnych emocji – przerażenie, grozę, panikę. Podejmujemy także określone działania – walczymy lub uciekamy oraz próbujemy zmniejszyć negatywne skutki wydarzenia. Każdy z nas na taką samą sytuację może jednak zareagować inaczej.

Znajdując się w sytuacji zagrożenia możemy odczuwać nie tylko strach, ale także lęk. Lęk i strach często mylimy, a określeń tych stosujemy jak synonimów. Emocje te jednak zasadniczo się od siebie różnią. Osoba przeżywająca lęk nie umie wskazać, co jest przyczyną poczucia zagrożenia. Przeżywa wtedy tzw. „lęk rozlany – pozbawiony jasnego, łatwego do identyfikacji źródła. Lęk może być także nieproporcjonalny. Oznacza to, iż osoba odczuwa silne emocje w kontakcie z bodźcem, który powszechnie nie uznawany jest za zagrażający. Może to być np. lęk przed pająkami, otwartymi przestrzeniami, sytuacjami społecznymi takimi jak przemówienia publiczne bądź konkretnymi miejscami. Gdy lęk tego typu odczuwany jest silnie i pojawia się zawsze w sytuacji konfrontacji z daną sytuacją możemy mówić o fobii.

Lęk manifestować może się w różny sposób w zależności od rodzaju zaburzenia. W przypadku fobii czy zaburzenia stresu pourazowego jest on wywołany przez określone sytuacje, obiekty lub zjawiska. W zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych natomiast pojawiają się ciągle nawracające uporczywe myśli oraz poczucie przymusu powtarzania wykonywania określonych czynności. Chroni to osobę przed odczuwaniem lęku, skupiając jej uwagę i energię na unikaniu stresującej, trudnej dla niej sytuacji. Przyczyna lęku może być także przeżycie sytuacji traumatycznej, np. u osoby będącej ofiary przestępstwa.

W sytuacji występowania zaburzeń lękowych absolutnie kluczowe jest więc zwrócenie się do specjalisty – psychologa, a czasem również psychiatry. Pomoże to osobie w codziennym funkcjonowaniu oraz przyczyni się do zmniejszenia objawów lęku.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub członkiem rodziny takiej osoby, możesz uzyskać BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ.

Nr tel.: 514 025 546

umawianie wizyt:
-poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8-18,
-wtorek: 8-20.

Zapraszamy!