Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia

Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi,
ul. Wyższa 34/1

Z A P R A S Z A

do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:

wykonanie robót  budowlanych polegających na przebudowie istniejącego lokalu usługowego w Łodzi przy Al. Kościuszki 106/116 na potrzeby Specjalistycznego Centrum Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zaproszenie

wzór umowy

Formularz oferty

57.19.Pw.Gabinety al. Kościuszki – c.o. STWIOR

57.19.Pw.Gabinety al. Kościuszki – went-klim STWIOR

57.19.Pw.Gabinety al. Kościuszki – wod-kan – STWIOR

1911_KOSCIUSZKI 116 GABINETY_STWIORB

Gabinety – went-klim-co – PRZEDMIAR

Gabinety – wod-kan – PRZEDMIAR

Kosciuszki instal przedmiar

Specyfikacja Instalacje elektryczne – Gabinety ul. Kościuszki

Strzelec Łódź ul Kościuszki 106 116 przebudowa lokalu usługowego roboty budowlane kosztorys nakładczy

uniewaznienie zapytania zaakceptowane