Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertySubvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi,
ul. Wyższa 34/1 w związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne Centrum Pomocy”

Z A P R A S Z A

do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie udzielenia zamówienia na:

wykonanie projektu przebudowy i  adaptacji pomieszczeń, wraz z inwentaryzacją lokalu i instalacji przy Al. Kościuszki 106/16 w Łodzi

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie

Formularz oferty

wz+-r umowy

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

logo_FS_czarnobiałe_orientacja_pozioma