Zmiana w zapytaniu ofertowym

Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej w Łodzi,
ul. Wyższa 34/1 w związku z realizacją Projektu „Specjalistyczne Centrum Pomocy”

INFORMUJE O ZMIANIE W ZAPYTANIU OFERTOWYM

w sprawie udzielenia zamówienia na:

wykonanie projektu przebudowy i  adaptacji pomieszczeń, wraz z inwentaryzacją lokalu i instalacji przy Al. Kościuszki 106/16 w Łodzi

Zmiana w zapytaniu ofertowym